NFS KONGRESS

 

E-post: info@ssrm.se

NFS KONGRESS

 

Nordic Fertility Society, NFS, anordnar en kongress för medlemmar vartannat år.

 

Medlemskap i SSRM innebär från och med den 1 januari 2015 även medlemskap i NFS. Detta innebär att i Sverige betalar du endast din medlemsavgift till SSRM, och blir då automatiskt medlem i NFS.

 

Den 24:e NFS- kongressen kommer anordnas i Nyborg, Danmark, 2- 5 augusti 2017.