SSRMs ÅRSMÖTE 2019

 

E-post: info@ssrm.se

ALLMÄN INFO OM MÖTET

Kostnaden för årsmötet är 500 kr för medlemmar/1000 kr för icke-medlemmar och då ingår lunch och fika båda dagarna samt middag fredag kväll. Inbetalas på SSRM:s bankgiro 480-1437, ange ditt namn som referens. Inbetalning sker i samband med anmälan och är bindande. Vid förhinder kan plats överlåtas till annan medarbetare. Möte hålls på Jubileumsaulan, Jan Waldenströmsgata 5 (inne på sjukhusområdet SUS Malmö).

 

Anmäl dig genom att klicka här!

 

Logi ingår ej utan bokas direkt via hotellet, Scandic Triangeln där vi reserverat rum till specialpris, enkelrum 1195/ dubbelrum 1395 inkl moms. . Bokning av rum sker via Scandic hemsida www.scandichotels.se eller genom att ringa Scandic Centralbokning på 08 517 517 00, tonval 1, Uppge bokningskod: BREP110419 Betalning erläggs av gäst till hotellet i samband med vistelse. Vid fakturering av rum måste hotellet ha ett skriftligt fakturaunderlag senast 3 dagar innan ankomst.

På detta måste finnas en fullständig fakturaadress, organisationsnummer samt referens.

 

 

 

 

 

Programmet (här i pdf för utskrift)

 

Program SSRM 2019

Fredag den 12 april, Jubileumsaulan, Skånes Universitetssjukhus, Malmö

 

09.30Välkomna! Registrering och kaffe

 

10.00DONATIONSMÖTET

Introduktion och mötets öppnande

Britt Friberg, Malmö

 

10.15Embryodonation och dubbeldonation. Aktuell information

Britt Friberg, Malmö

 

10.45Genomgång av frågeställningar gällande ED/DD sedan den 1 januari 2019

(Fria frågor som skickats från alla kliniker i god tid)

Panel: Therese Bohlin, Birgitta Tysklind, Monica Nilsson, Camilla Stenfelt

 

11.45Privat gametbank

Mona Bungum, Malmö

 

12.00Lunch

 

13.00Rapport SGB-projektet

Birgitta Tysklind, Umeå

 

13.30Vilka frågor har överklagats till rättsliga rådet?

Anna Singer, jurist, Uppsala

 

14.00Donationsbehandlingar. Bekostas av samhället eller av individen? Ett etiskt perspektiv

Mats Johanson, Medicinsk etik, Lund

 

14.45Kaffe och fruktpaus

 

15.15Donatorer – nya/befintliga. Behov av information. Barnens och mottagarnas historier.

Monica Nilsson, Malmö och Camilla Stenfelt, Stockholm

 

16.00Utställning. Kaffe. Registrering

 

17.00ÅRSMÖTET

Mötets öppnande

Ann Thurin, Göteborg

 

17.15Mina IVF-mellanlandningar i världen

Leif Hägglund, grundare av Öresundskliniken

 

18.15Mingel på utställningen

 

19.30Middag på restaurang SMAK, Konsthallen, Malmö

Program SSRM 2019, Lördag den 13 april – ÅRSMÖTET fortsätter!

 

09.00Välkomna!

Britt Friberg, Malmö

 

09.05Genreperation up-to-date

Fredrik Lanner, Karolinska, Institutionen för cell- och molekylärbiologi

 

09.45Infertilitet som prediktor för prostatacancer

Yvonne Lundberg Giwercman, Malmö

 

10.15SSRMs årsmöte, Dagordning, klicka här

2019-års Ferring stipendiat presenteras

val av hedersmedlem

 

10.45Presentation av 2018 års Ferring stipendiat

Åsa Magnusson, Göteborg

 

11.15Utställning. Kaffe och smörgås

 

11.45Presentation av Centrum för Reproduktionsbiologi i Uppsala (CRU)

och in vitro embryoproduktion på nöt, gris och katt

Ylva Sjunnesson, veterinär, Sveriges Lantbruksuniversitet, Ulltuna

 

12.15Ska vi ge FSH till män eller kvinnor?

Aleksander Giwercman, Malmö

 

12.45Avslutning och lunch-to-go