NFS KONGRESS

NFS KONGRESS


Nordic Fertility Society, NFS, anordnar en kongress för medlemmar vartannat år.


Medlemskap i SSRM innebär från och med den 1 januari 2015 även medlemskap i NFS. Detta innebär att i Sverige betalar du endast din medlemsavgift till SSRM, och blir då automatiskt medlem i NFS.


Den 25:e NFS- kongressen kommer anordnas i Göteborg, Sverige 22-24 augusti 2019.