SSRMs ÅRSMÖTE 2019

ALLMÄN INFO OM MÖTET

Kostnaden för årsmötet är 500 kr för medlemmar/1000 kr för icke-medlemmar och då ingår lunch och fika båda dagarna samt middag fredag kväll. Inbetalas på SSRM:s bankgiro 480-1437, ange ditt namn som referens. Inbetalning sker i samband med anmälan och är bindande. Vid förhinder kan plats överlåtas till annan medarbetare. Möte hålls på Jubileumsaulan, Jan Waldenströmsgata 5 (inne på sjukhusområdet SUS Malmö).


Anmäl dig genom att klicka här!


Logi ingår ej utan bokas direkt via hotellet, Scandic Triangeln där vi reserverat rum till specialpris, enkelrum 1195/ dubbelrum 1395 inkl moms. . Bokning av rum sker via Scandic hemsida www.scandichotels.se eller genom att ringa Scandic Centralbokning på 08 517 517 00, tonval 1, Uppge bokningskod: BREP110419 Betalning erläggs av gäst till hotellet i samband med vistelse. Vid fakturering av rum måste hotellet ha ett skriftligt fakturaunderlag senast 3 dagar innan ankomst.

På detta måste finnas en fullständig fakturaadress, organisationsnummer samt referens.

 


Programmet (här i pdf för utskrift)


     

Program SSRM 2019

Fredag den 12 april, Jubileumsaulan, Skånes Universitetssjukhus, Malmö


09.30Välkomna! Registrering och kaffe


10.00DONATIONSMÖTET

Introduktion och mötets öppnande

Britt Friberg, Malmö


10.15Embryodonation och dubbeldonation. Aktuell information

Britt Friberg, Malmö


10.45Genomgång av frågeställningar gällande ED/DD sedan den 1 januari 2019

(Fria frågor som skickats från alla kliniker i god tid)

Panel: Therese Bohlin, Birgitta Tysklind, Monica Nilsson, Camilla Stenfelt


11.45Privat gametbank

Mona Bungum, Malmö


12.00Lunch


13.00Rapport SGB-projektet

Birgitta Tysklind, Umeå


13.30Vilka frågor har överklagats till rättsliga rådet?

Anna Singer, jurist, Uppsala


14.00Donationsbehandlingar. Bekostas av samhället eller av individen? Ett etiskt perspektiv

Mats Johanson, Medicinsk etik, Lund


14.45Kaffe och fruktpaus


15.15Donatorer – nya/befintliga. Behov av information. Barnens och mottagarnas historier.

Monica Nilsson, Malmö och Camilla Stenfelt, Stockholm


16.00Utställning. Kaffe. Registrering


17.00ÅRSMÖTET

Mötets öppnande 

Ann Thurin, Göteborg


17.15Mina IVF-mellanlandningar i världen

Leif Hägglund, grundare av Öresundskliniken


18.15Mingel på utställningen


19.30Middag på restaurang SMAK, Konsthallen, Malmö

 

Program SSRM 2019, Lördag den 13 april – ÅRSMÖTET fortsätter!


09.00Välkomna!

Britt Friberg, Malmö


09.05Genreperation up-to-date

Fredrik Lanner, Karolinska, Institutionen för cell- och molekylärbiologi


09.45Infertilitet som prediktor för prostatacancer

Yvonne Lundberg Giwercman, Malmö


10.15SSRMs  årsmöte, Dagordning, klicka här

2019-års Ferring stipendiat presenteras

val av hedersmedlem


10.45Presentation av 2018 års Ferring stipendiat

Åsa Magnusson, Göteborg


11.15Utställning. Kaffe och smörgås


11.45Presentation av Centrum för Reproduktionsbiologi i Uppsala (CRU)

och in vitro embryoproduktion på nöt, gris och katt

Ylva Sjunnesson, veterinär, Sveriges Lantbruksuniversitet, Ulltuna


12.15Ska vi ge FSH till män eller kvinnor?

Aleksander Giwercman, Malmö


12.45Avslutning och lunch-to-go

E-post: info@ssrm.se