SSRMs ÅRSMÖTE 2022

ALLMÄN INFO OM MÖTET

Kostnaden för årsmötet är 500 kr för medlemmar/1000 kr för icke-medlemmar och då ingår lunch och fika båda dagarna samt middag torsdag kväll. Inbetalas på SSRM:s bankgiro 480-1437, ange ditt namn som referens. Inbetalning sker i samband med anmälan och är bindande. 


Anmäl dig genom att klicka här!


Logi ingår ej utan bokas direkt via hotellet,

Hotell Arken, Oljevägen 100. Det finns enklelrum reserverade till en kostnad av 1110 kr/natt. Maila till konferns@arkenhotel.com alt ringa 031- 726 25 05 referera till bokningsnr. 1097271.

 
Programmet (här i pdf för utskrift)


     

Preliminärt program SSRMs årsmöte 2021 OBS nya datum i juni för mötet!

Torsdag 16 juni Välkomna, registrering öppnar kl 12.

12:45-13:30 Lunch

13:30-14:15 Miljögifters påverkan på fertilitet. Pauliina Damdimopoulou, Docent, KI, Stockholm

14:15-15:15 Paneldebatt- när bör man avråda från IVF på grund av interkurrenta sjukdomar? Moderator Ann Thurin-Kjellberg, Docent, Reproduktionsmedicin Sahlgrenska, Göteborg.

15:15-15:45 Fika och utställning

15:45-16:45 40 år sedan första IVF-barnet föddes och vad väntar oss nu framåt? Docent Matts Wikland, Livio, Göteborg.

16:45-17:15 Årsstämma (separat dagordning)

17:15- 18 Incheckning

18-19 Under trevliga former och med tillhörande bubbel kommer 2022års stipendium till Professor Robert Edwards minne i samarbete mer Ferring Läkemedel samt årets hedersmedlem att delges. 2020 och 2021 års hedersmedlemmar (tillika tidigare ordförande för föreningen) Greta Edelstam, Docent, Uppsala & Julius Hreinson, Laboratoriechef Reproduktionsmedicin Sahlgrenska, Göteborg ger oss en exposé i föreningens bildande och historia.

19 Middag med efterföljande disco. 80-tals tema, kom som du är eller klä ut dig lite eller mycket😊


Fredag 17 juni

9:00–9:45 Hur fryser man embryon optimalt? Varför och till vem? Therese Bohlin, Senior embryolog, Enhetschef Fertilitetsenheten, Örebro.

9:45–10:30 Barnuppföljning efter donationsbehandling, Claudia Lampic, Professor, Umeå Universitet.

10:30-11:00 Fika och utställning

11:00-11:45 Uppdatering från Socialstyrelsen. Tesi Aschan, Jurist & Lena Koepke Holmvall, Jurist, Stockholm. 

11:45-12:45 Konsten att neka någon behandling- hur blir det för patienten, hur blir det för mig? Moderator Stina Järvholm, Docent, Reproduktionsmedicin Sahlgrenska, Göteborg.

12:45-13:30 Lunch

13:30-14:30 Etiska aspekter av (långa) väntetider inom reproduktionsmedicin. Christian Munthe, Professor i praktisk filosofi, Göteborgs Universitet.

14:30-15:00 Avslutande diskussion.