Stipendium

 

E-post: info@ssrm.se

STIPENDIUM

 

 

 

 

FERRING LÄKEMEDELS STIPENDIUM TILL PROFESSOR ROBERT EDWARDS MINNE

 

2016 tilldelades Jie Hao stipendiet. Hon presenterade sin forskning på årsmötet under namnet "Developing human ovarian follicle culture techniques by using human recombinant laminins".

 

2017 tilldelades Stina Järvholm stipendiet. Hon presenterade sin forskning på årsmötet under namnet "New assisted reproductive medicine options - how does these possibilities affect the patients psychological well-being?

Two recent reproductive options from a psychological perspective: (1)Uterus transplantation (UTx) (2)Fertility preservation for girls/women after childhood cancer".

 

 

I samarbete med SSRM utdelas stipendiet som forskningsanslag och förvaltas av stipendiatens forskningsinstitution.

Krav: stipendiet kan sökas av en inom reproduktionsmedicin kliniskt verksam person som har disputerat eller kommer att disputera inom en 5-års period. Stipendiaten ska bedriva aktiv och framgångsrik forskning inom ett område som är betydelsefullt för reproduktionsmedicin och ska vara medlem i Svenska Sällskapet för Reproduktionsmedicin.

Stipendiet, på beloppet 50 000 kronor, ska användas för professionell utveckling, forskning och/eller forskarutbildning. Läs mer här.

 

Stipendiaten åtar sig att hålla en kortare presentation om sin forskning på ett av SSRMs kommande årsmöten.

 

Välkommen med din ansökan för 2018 senast den 30 november 2017!