Stipendium

 

E-post: info@ssrm.se

STIPENDIUM

 

 

 

 

FERRING LÄKEMEDELS STIPENDIUM TILL PROFESSOR ROBERT EDWARDS MINNE

 

2016 tilldelades Jie Hao, KI, stipendiet. Hon presenterade sin forskning på årsmötet under namnet "Developing human ovarian follicle culture techniques by using human recombinant laminins".

 

2017 tilldelades Stina Järvholm s,Sahlgrenska Universitetsjukhuset, stipendiet. Hon presenterade sin forskning på årsmötet under namnet "New assisted reproductive medicine options - how does these possibilities affect the patients psychological well-being? Two recent reproductive options from a psychological perspective: (1)Uterus transplantation (UTx) (2)Fertility preservation for girls/women after childhood cancer".

 

2018 tilldelades Åsa Magnusson, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, stipendiet. Hon presenterade sin forskning på årsmötet. Forskningen fokuserar på kopplingen mellan antal oocyter vid behandling och chans till födda barn.

 

 

Stipendiet kan sökas av en inom reproduktionsmedicin kliniskt verksam person i Sverige som har disputerat inom de 5 senaste åren eller kommer att disputera inom en 5-års period. Stipendiaten ska bedriva aktiv och framgångsrik forskning inom ett område som är betydelsefullt för reproduktionsmedicin och ska vara medlem i Svenska Sällskapet för Reproduktionsmedicin. Stipendiet, på beloppet 50 000 kronor, ska användas för professionell utveckling, forskning och/eller forskarutbildning. Stipendiaten åtar sig att hålla en kortare presentation om sin forskning på ett av SSRMs kommande årsmöten. Instruktioner för ansökan finner du genom att klicka här.

 

 

Välkommen med din ansökan för 2019 senast den 30 november 2018!