Styrelse

STYRELSE

Ordförande

Stina Järvholm

Psykolog, PhD

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Kassör

Therese Bohlin

Senior Embryolog, Laboratorieansvarig

Fertilitetsenheten Örebro

Viceordförande

Ann Thurin Kjellberg

Docent, Överläkare

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Catarina Rosendahl

Barnmorska

Livio Fertilitetscentrum Falun

Sekreterare/Medlemsansvarig

Cajsa Wälivaara

Livio Fertilitetscentrum Umeå

Sekreterare/Medlemsansvarig

Pia Vretenholm

Medicinsk sekr/Vårdadministratör

Livio Fertilitetscentrum Umeå

Utbildning- och utställaransvarig

Niels Fuglede

Specialistläkare,

Linköping

Linda Savolainen

Embryolog, PhD

Nordic IVF, Stockholm

Marie Klinta

Barnmorska, verksamhetschef

IVF-kliniken Stockholm

Britt Friberg

Docent, överläkare

Malmö


E-post: info@ssrm.se