Hem

VÄLKOMMEN TILL SSRM:S WEBBSIDA!

RIS/ROS/BUGGAR? MEJLA INFO(@)SSRM.SE


 

SSRM uppmanar alla som anmält sig som medlem före 2016 att göra en nyanmälan här (detta gäller dig som inte får medlemspost från oss). Tack! /SSRM

Aktuellt


2021-04-25 ABC-kursen kommer att ges digitalt 21-21/5 (program här) för er som är anmälda så kommer information i separat utskick. Också årsmötet hålls digitalt fredagen 21/5 kl 13-15 (observera att vi justerat tiden sen första utskicket). Första timma har vi nöjet att lyssna på tidigare Ferring stipendiater:

Kl 13 Välkomna

13:05 Vitamin D status, its determinants and IVF outcomes among infertile women. Panagiotis (Panos) Tsiartas, Överläkare, PhD, Reproduktionsmedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Kl 13:30 The effect of endometrial scratch in women with unexplained recurrent implantation failure.  Stavros Iliadis, MD, PhD. Inst. för kvinnors och barns hälsa, Reproduktionscentrum, Akademiska Sjukhuset, Uppsala

Kl 14 stämman startar (dagordning bifogad med lätt justerat förslag på ändring i § 6)

Länk till årsmötet mailas till er i dagens medlemsbrev.


2021-03-05 Tyvärr kommer årsmötet i Umeå inte att kunna genomföras pga pandmin. Vi planerar nu för ett årsmöte eftermiddagen fredagen den 21 maj i anslutningen till ABC-kursen i Malmö. Förhoppningsvis kan en del av oss då vara på plats och andra av oss delta i mötet digitalt. Information kommer fortlöpande via medlemsbrev och här på hemsidan.


2020-12-08 Tyvärr behöver vi skjuta fram den planerade ABC-kursen i reproduktionsmedicin pga. pandemin. Datum är nu 20-21 maj, i övrigt är allt samma och vi hoppas på våren:-) Är du redan anmäld så flyttar vi över din plats alt. hör av dig så återbetalar vi om du inte har möjlighet att deltaga då. Och det blir nu plats för några fler! För programmet klicka här. Kursen kommer att hållas i Malmö 20-21 maj 2021 på Hotell Savoy, Malmö. Kostnaden är 1800 kr för kursen och då ingår lunch och middag. Anmälan är bindande och du gör den genom att klicka här. Inbetala avgiften, ange namn som referens, till SSRM:s bankgiro 480-1437. Vid förhinder kan plats överlåtas till annan medarbetare. Kursen kommer att hållas utifrån gällande pandemiregler, med gles sittning och begränsat antal deltagare. Välkomna med er anmälan och tipsa gärna nya medarbetare om kursen!2020-05-17 I början av veckan nåddes vi av det sorgliga beskedet att vår hedersmedlem Docent/gynekolog Karl-Gösta Nygren, av många av oss mer känd som KG, har gått ur tiden. För alla oss som haft förmånen att möta KG så minns vi hans entusiasm, klokhet och hans genuina intresse både för patienter och medarbetare. KG är en förebild inom reproduktionsmedicin och han har varit mycket engagerad i frågor som rör säkerhet vid behandlingar och uppföljning av barnen. KG samverkade både nationellt och internationellt i utvecklandet av reproduktionsmedicin. KG var också en positiv kraft i vår förening. Vi minns KG med värme.2020-03-25 Följ vår förening på Instagram, ssrm.se
2020-01-17 Tack deltagare, föreläsare och sponsorer för ännu en trevligt genomförd ABC-kurs. Denna gång i Stockholm. Och inte minst, tack Niels Fuglede och Britt Friberg som planerat och organiserat kursen!

 


2019-04-15 Vid årsmötet utsågs årets hedersmedlem och i år blev det Barnmorskan Margareta Stefenson. Ni kan läsa mer under fliken Hedersmedlemmar och vill ni nominera någon inför nästa år skicka ett mail på info@ssrm.se

Årets stipendiat till Robert Edwards minne i samarbete med Ferring blev Stavros Iliadis.


2019-04-14 Vi vill tacka föreläsare, utställare och deltagare för att ni alla bidrog till ett mycket trevligt årsmöte nu i Malmö i helgen. Och vi tackar extra mycket det gröna dream-teamet under ledning av Britt Friberg som organiserade det hela.2018-12-02 SSRMs integritetspolicy finner du här!  2017-09-06 Läsvärd artikel i HR med syfte att försöka skapa konsensus om hur och vilka termer som används inom området: "Zegers-Hochschild, F., Adamson, G., Dyer, S., Racowsky, C., De Mouzon, J., Sokol, R., . . . Van Der Poel, S. (n.d.). The International Glossary on Infertility and Fertility Care, 2017†. Human Reproduction, 32(9), 1786-1801."

Vill du nominera en person som gjort ett exceptionellt arbete inom assisterad befruktning till hedersmedlem i SSRM? Mejla din nominering till info@ssrm.se!