Hem

VÄLKOMMEN TILL SSRM:S WEBBSIDA!

RIS/ROS/BUGGAR? MEJLA INFO(@)SSRM.SE


 

SSRM uppmanar alla som anmält sig som medlem före 2016 att göra en nyanmälan här (detta gäller dig som inte får medlemspost från oss). Tack! /SSRM

Aktuellt


2021-06-29 Vi hoppas att många av er har möjlighet att möta upp på Moderna museet i Stockholm torsdagen den 23 september för mötet ”Best practice-2021” med tillhörande mingel. Föreläsningar står på programmet mellan kl 10-15 och sen blir det mingel kl 15-17. Som medlem anmäler du dig till en kostnad av 100 kronor. För icke medlemmar är kostnaden 500 kronor, så är du inte medlem är det lika bra att passa på och bli det😊. Du anmäler dig genom att klicka här och sen betala in på bangiro 480-1437. Det preliminära programmet innehåller bland annat: PGD/PGT efter beslutet om Nationell Högspecialiserad Vård- var står vi idag- Erik Iwarsson; Hur kan vi förbättra omhändertagandet av patienter som inte får ET- Herborg Holter; Getting past the Wall- Kvinnor som genomgår gastric bypass i önskan om att uppnå möjlighet till graviditet. -Emma Condori Nilsson; Erfarenheter av att starta MVC i Reproduktionsmedicins regi- Marie Klinta & Johanna Sylvén Ekelund; Barnuppföljning efter donationsbehandling som ensamstående-Evangelia Elenis; Den segrande blastocysten-YTBD. Som ni ser kommer dagen att innehålla en bredd av föreläsningar av det som är SSRM, både vad gäller profession och områden. Lokalen är stor och rymlig så även om vi blir många kommer vi kunna sitta glest.


2021-06-29 Vi har nåtts av det sorgliga beskedet att Professor Lars Hamberger gick bort här i början av juni. Lars verkade som gynekolog under många år på Sahlgrenska och utsågs 2011 till föreningens allra första hedersmedlem tillsammans med Lennart Nilsson. Lars var en av pionjärerna inom IVF och var ansvarig 1982 när Sveriges första barn efter IVF föddes i Göteborg. Det är många medlemmar som har minnen av Lars från olika sammanhang genom åren. Vi minns Lars genom hans förmåga till innovation och vi kommer i hans anda fortsätta att utveckla reproduktionsmedicin till nytta för våra patienter.2021-06-01 I slutet av maj hölls så ABC-kursen, för de flesta digitalt men några av oss var på plats. Tack Niels Fuglede och Britt Friberg för att ni ordnade med kursen på bästa sätt. Och tack alla föreläsare, samarbetspartners och deltagre för att ni bidrog till en givande kurs.


På fredagen 21 maj hölls föreningens årsmötet också detta i huvudsak digitalt. Vi tackar Panagiotis Tsiartas och Stavros Iliadis för trevliga presentationer av era projekt som tidigare erhållit stipendiet till Robert Edwards minne. Till årets mottagre av stipendiet utsågs Panagiotis Tsiarts, denna gång med ett projekt som skall undersöka HPVs eventuella koppling till manlig infertilitet. Vi gratulerar!


På årsmötet meddelades också att till hedersmedlemmar utses för år 2020 Överläkare Greta Edelstam och 2021 Embryolog Julius Hreinsson. Båda två är engagerade såväl i föreningen som i att skapa de bästa förutsättningar för våra patienter. greta och Julius  kommer att uppvaktas och presenteras på ett kommande möte då vi alla har chans att ses.2020-05-17 I början av veckan nåddes vi av det sorgliga beskedet att vår hedersmedlem Docent/gynekolog Karl-Gösta Nygren, av många av oss mer känd som KG, har gått ur tiden. För alla oss som haft förmånen att möta KG så minns vi hans entusiasm, klokhet och hans genuina intresse både för patienter och medarbetare. KG är en förebild inom reproduktionsmedicin och han har varit mycket engagerad i frågor som rör säkerhet vid behandlingar och uppföljning av barnen. KG samverkade både nationellt och internationellt i utvecklandet av reproduktionsmedicin. KG var också en positiv kraft i vår förening. Vi minns KG med värme.2020-03-25 Följ vår förening på Instagram, ssrm.se
2018-12-02 SSRMs integritetspolicy finner du här!  2017-09-06 Läsvärd artikel i HR med syfte att försöka skapa konsensus om hur och vilka termer som används inom området: "Zegers-Hochschild, F., Adamson, G., Dyer, S., Racowsky, C., De Mouzon, J., Sokol, R., . . . Van Der Poel, S. (n.d.). The International Glossary on Infertility and Fertility Care, 2017†. Human Reproduction, 32(9), 1786-1801."

Vill du nominera en person som gjort ett exceptionellt arbete inom assisterad befruktning till hedersmedlem i SSRM? Mejla din nominering till info@ssrm.se!