ABC- KURSEN

SSRM:S INTRODUKTIONSKURS I REPRODUKTIONSMEDICIN

SSRM´s kurs i reproduktionsmedicinskt ABC är en mycket uppskattad och välbesökt kurs som hålls årligen under vårterminen.


Reproduktionsmedicin är ett framtidsområde som det inte alltid är lätt att få möjlighet att prova på under en kortare period. SSRM arbetar för att sprida kunskap och skapa kontakter inom området.


Målgruppen för ABC- kursen är nya kollegor inom Reproduktionsmedicin, och alla yrkeskategorier som i framtiden kan vara aktuella kollegor inom vårt område; läkare under specialistutbildning inom gynekologi och obstetrik, BMA/ embryologer, barnmorskor/ sjuksköterskor, sekreterare, forskare m.fl.

Här nedan ser du programmet för kursen 2024, snart kommer programmet för 2025!