Hedersmedlemmar

HEDERSMEDLEMMAR

Snart kommer både mer information om och bilder av våra två senaste hedersmedlemmar:

2021

Julius Hreinsson


2020

Greta Edelstam

2019

Margareta Stefenson

"För att hon under hela sitt yrkesverksamma liv med stor yrkesskicklighet verkat som barnmorska. Sedan 1987 inom området reproduktionsmedicin, där hon varit ett stort föredöme, hängiven sitt arbete och sina patienter de barnlösa paren. Hon har varit med sedan starten av SSRM och med i styrelsen, en sann eldsjäl som tagit stort ansvar i det tysta. Margareta är en mycket värdig hedersmedlem och en förebild som barnmorska."

2018


Christina Bergh

 

"För att hon har under många år varit verksam inom Reproduktionsmedicin och är en skicklig kliniker såväl som en framstående forskare inom området. Christina Berghs huvudsakliga forskningsområde handlar om kvalitetsuppföljning efter assisterad befruktning. Hon har initierat skapandet av och är registerhållare för det svenska IVF registret Q-IVF och tillika svensk representant för det nordiska IVF registret. Christina Bergh är en pionjär inom evidensbaserad medicin och håller återkommande kurser på universitetsnivå inom detta ämne."

2017


Gunilla Sydsjö   



"För att hon sedan 1980-talet varit engagerad i utredningen av barnlösa par och framför allt förekomsten av psykosociala riskfaktorer. Gunilla har alltid i sitt arbete haft barnets bästa för ögonen. Hon var en av pionjärerna inom SSRM och är en värdig hedersledamot för föreningen."


 




2016


Torbjörn Hillensjö

"För sin stora reproduktionsfysiologiska forskningsproduktion sedan mer är 40 år.

Genom sin outtröttliga och kreativa forskning är han en förebild för yngre kollegor.

Han har en ödmjuk vetenskaplig nyfikenhet och tar sig alltid tid för diskussioner med kollegor och är dessutom för sin kliniska skicklighet mycket uppskattad av såväl patienter som personal."

2015


Matts Wikland

"För sitt nationella och internationella arbete inom reproduktionsmedicin och för sin banbrytande   utveckling av IVF. Som en av grundarna och SSRMs första ordförande är Matts Wiklands betydelse för föreningens tillkomst och utveckling ovärderlig. Med sin genuina erfarenhet, sitt fortsatta starka engagemang är Matts en unik förebild för alla verksamma inom reproduktionsmedicin."

Kersti Lundin

"För sitt alldeles särskilda engagemang i att utveckla laboratorieverksamheten inom IVF både i Sverige och internationellt. Kersti Lundin förmedlar aldrig sinande entusiasm för alla aspekter av assisterad befruktning. Som en av grundarna vid bildandet av SSRM och hängiven styrelsemedlem de första åren, har Kersti varit ovärderlig i starten av föreningen."



Tidigare år


2014: Outi Hovatta och Karl- Gösta Nygren


2013: Britt Marie Landgren och PO Jansson


2012: Kerstin Bjuresten och Anita Sjögren


2011: Lennart Nilsson och Lars Hamberger