ÖVRIGA KURSER

ÖVRIGA KURSER

European Society of Human Reproduction and Embryology, ESHRE, anordnar fortlöpande kurser för kollegor inom assisterad befruktning.

Här finner du ESHRE:s kalender för aktuella kurser.