Styrelse

STYRELSE

Ordförande

Stina Järvholm

Docent, Psykolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Göteborg

Viceordförande


Kassör

Therese Bohlin

Senior Embryolog, Laboratorieansvarig

Fertilitetsenheten Örebro

Sekreterare/Medlemsansvarig

Cajsa Wälivaara

Barnmorska

Livio Fertilitetscentrum, Umeå

Emelie Ekwurtzel

Klinisk Embryolog /Forskarstuderande

Livio Fertilitetscentrum, Umeå 

Karin Persdotter Eberg

Barnmorska

Reproduktionsmedicin

Karolinska Universitetssjukhuset

Stockholm


Catarina Rosendahl

Barnmorska

Livio Fertilitetscentrum Falun

Britt Friberg

Docent, överläkare

Malmö

Utbildning- och utställaransvarig

Niels Fuglede

Specialistläkare,

Linköping