Styrelse

STYRELSE

Ordförande

Mats Brännström

Professor, Överläkare

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

GöteborgViceordförande

Emma Nilsson Condori 

PhD, Specialistläkare

Nordic IVF Malmö

Sekreterare/Medlemsansvarig

Cajsa Wälivaara

Barnmorska, Umeå Universitet

Kassör

Therese Bohlin

Senior Embryolog, Laboratorieansvarig

Fertilitetsenheten Örebro

Emelie Ekwurtzel

Klinisk Embryolog /Forskarstuderande

Livio Fertilitetscentrum, Umeå


Britt Friberg

Docent, Överläkare

Malmö

Utbildning- och utställaransvarig

Niels Fuglede

Specialistläkare,

Linköping