Styrelse

STYRELSE

Ordförande

Stina Järvholm

Docent, Psykolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Göteborg

Kassör

Therese Bohlin

Senior Embryolog, Laboratorieansvarig

Fertilitetsenheten Örebro

Viceordförande

Ann Thurin Kjellberg

Docent, Överläkare

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Göteborg

Sekreterare/Medlemsansvarig

Cajsa Wälivaara

Barnmorska

Livio Fertilitetscentrum Umeå

Janet Candell

Senior Embryolog,

Laboratorieansvarig

GynHälsan Fertilitetsklinik,

Uppsala

Marie Klinta

Barnmorska, verksamhetschef

IVF-kliniken Stockholm

Britt Friberg

Docent, överläkare

Malmö

Utbildning- och utställaransvarig

Niels Fuglede

Specialistläkare,

Linköping

Catarina Rosendahl

Barnmorska

Livio Fertilitetscentrum Falun

Sekreterare/Medlemsansvarig

Pia Vretenholm

Medicinsk sekr/Vårdadministratör

Livio Fertilitetscentrum Umeå