Styrelse

STYRELSE

Ordförande

Stina Järvholm

Psykolog, PhD

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Kassör

Therese Bohlin

Senior Embryolog, Laboratorieansvarig

Fertilitetsenheten Örebro

Viceordförande

Ann Thurin Kjellberg

Docent, Överläkare

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Sekreterare/Medlemsansvarig

Cajsa Wälivaara

Livio Fertilitetscentrum Umeå

Utbildning- och utställaransvarig

Niels Fuglede

Specialistläkare,

Linköping

Linda Savolainen

Embryolog, PhD

Nordic IVF, Stockholm

Marie Klinta

Barnmorska, verksamhetschef

IVF-kliniken Stockholm

Britt Friberg

Docent, överläkare

Malmö

Catarina Rosendahl

Barnmorska

Livio Fertilitetscentrum Falun

Sekreterare/Medlemsansvarig

Pia Vretenholm

Medicinsk sekr/Vårdadministratör

Livio Fertilitetscentrum Umeå


E-post: info@ssrm.se