Styrelse

STYRELSE

Ordförande

Mats Brännström

Professor, Överläkare

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

GöteborgVice ordförande

Emma Nilsson Condori 

PhD, Specialistläkare

Jönköping/Kristianstad

Kassör

Eva Kurkkio

Klinisk Embryolog

Fertilitetsenheten Örebro

Sekreterare/Medlemsansvarig

Lovisa Bergfeldt

Enhetschef/Barnmorska

Stockholm IVF

Utbildning- och utställaransvarig

Emelie Ekwurtzel

Klinisk Embryolog/forskarstuderande

Livio Fertilitetscentrum, Umeå

Lena Ydrenius

Specialistbarnmorska,

ESHRE-certifierad

Therese Bohlin

Senior Embryolog


Karin Berg

Klinisk embryolog

Reproduktionsmedicin Karolinska sjukhuset

Susanne Liffner

Med dr, Överläkare

Subspecialist reproduktionsmedicin

RMC US Linköping

Zoha Saket

Överläkare

Subspecialist Reproduktionsmedicin 

Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg