Om SSRM

OM SSRM

Svenska Sällskapet för Reproduktionsmedicin, SSRM, flätar på ett unikt sätt samman alla yrkeskategorier inom området assisterad befruktning.

 

Du är i din profession en viktig länk i reproduktionsteamet och inom SSRM får du ett tillfälle att träffa kollegor för att utbyta kunskap och erfarenhet samt en möjlighet till utbildning. SSRM:s verksamhet är en chans för den privata och den offentligt finansierade sektorn att mötas under gemytliga former. Dessa verksamheter kompletterar varandra och behöver fungera optimalt parallellt för patienternas bästa.

 

Många sätter ett likhetstecken mellan reproduktion och IVF, men SSRM vänder sig också till alla som forskar inom reproduktionsmedicin, från grundforskning till klinisk forskning.  Dagens reproduktionsforskning inkluderar allt från psykologi till epigenetik. Viktigt är också det ökade intresset för miljöfaktorers inverkan på reproduktionsorgan och fertilitet. SSRM utgör också en plattform för doktorander att presentera sin forskning och utöka sitt kontaktnät.


SSRM är ett forum för personer med intresse för såväl manlig som kvinnlig reproduktionsfunktion. Många andrologiska åkommor som t ex subfertilitet, sexuell dysfunktion och sexuellt överförbara sjukdomar är parproblem snarare än isolerade manliga fenomen. Inom SSRM står det interdisciplinära samarbetet i fokus.

 

SSRM erbjuder en formell kontaktyta inom reproduktionsmedicin i Sverige. Sällskapet arrangerar både praktiska och teoretiska kurser. På vår hemsida kan Du ta del av samlad information om aktuella händelser såsom kommande kurser och event, samt hålla Dig uppdaterad på nya lagar, riktlinjer och metoder inom assisterad befruktning. De gemensamma årsmötena bildar en plattform för sällskapets medlemmar att utbyta kunskap och erfarenhet, blandat med aktuella föreläsningar inom vårt spännande område.


SSRM:s styrelse