NFS Federation

NFS FEDERATIONNordic Fertility Society, NFS, har tidigare varit en separat förening som fungerat som en paraplyorganisation för de nordiska fertilitetsföreningarna. Varje enskild medlem har betalat sin medlemsavgift till NFS oberoende av de nordiska fertilitetsföreningarna.


Vid NFS beslutande kongress i januari 2014 i Haugesund fattades beslut gällande NFS stadgar som innebär att NFS nu är en federation där varje enskild nordisk fertilitetsförening är medlem.


Medlemskap i SSRM innebär från och med den 1 januari 2015 även medlemskap i NFS.


NFS stadgar