FOKUSMÖTE

SSRM:S FOKUSMÖTE 2023

AI OCH AUTOMATISERING INOM REPRODUKTIONSMEDICIN

Stockholm torsdagen 16 nov, 2023. Konferenscentrum 7A, Vasagatan 28 (100 m från Centralen)

 

SSRM arrangerar återigen ett Fokusmöte i Stockholm. Målgruppen denna gång är fr.a. embryologer och läkare intresserade av nya tekniker i labbet och på kliniken. Övrig personal på IVF-klinik/Reproduktionsmedicinsk är också välkomna. En internationell föreläsare med forskning inom området och nationella auktoriteter delar med sig av sina kunskaper och senaste rön.