Stipendium

FERRING LÄKEMEDELS STIPENDIUM TILL PROFESSOR ROBERT EDWARDS MINNE


2016 tilldelades Jie Hao, KI, stipendiet. Hon presenterade sin forskning på årsmötet under namnet "Developing human ovarian follicle culture techniques by using human recombinant laminins".


2017 tilldelades Stina Järvholm, Sahlgrenska  Universitetsjukhuset, stipendiet. Hon presenterade sin forskning på årsmötet under namnet "New assisted reproductive medicine options - how does these possibilities affect the patients psychological well-being? Two recent reproductive options from a psychological perspective: (1)Uterus transplantation (UTx) (2)Fertility preservation for girls/women after childhood cancer".


2018 tilldelades Åsa Magnusson, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, stipendiet. Hon presenterade sin forskning på årsmötet. Forskningen fokuserar på kopplingen mellan antal oocyter vid behandling och chans till födda barn.


2019 tilldelades Stavros Iliadis, Uppsala Akademiska sjukhus, stipendiet. Forsknigen fokuserar på patienter med oförklarade implantantations misslyckande och om endometriescratching för dessa kan vara en verksam intervention.


2020 tilldelades Panagiotis (Panos) Tsiartas, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg, Stipendiet. Projektet skall undersöka hur vitamin D status kan påverka utfallet vid IVF. 


2021 tilldelades Panagiotis (Panos) Tsiartas, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg, Stipendiet. Projektet skall undersöka hur HPV kan ha betydlese för manlig infertilitet.


2022 tilldelades Linda Kluge, Sahlhgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg, Stipendiet, Projektet fokuserar på BMI och resultat vid IVF/ICSI.


Stipendiet kan sökas av en inom reproduktionsmedicin kliniskt verksam person i Sverige som har disputerat inom de 5 senaste åren eller kommer att disputera inom en 5-års period. Stipendiaten ska bedriva aktiv och framgångsrik forskning inom ett område som är betydelsefullt för reproduktionsmedicin och ska vara medlem i Svenska Sällskapet för Reproduktionsmedicin. Stipendiet, på beloppet 50 000 kronor, ska användas för professionell utveckling, forskning och/eller forskarutbildning. Stipendiaten åtar sig att hålla en kortare presentation om sin forskning på ett av SSRMs kommande årsmöten. 

STIPENDIUM